Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Aktuality

Príchody a odchody vlakov od 11.12.2022 do 9.12.2023 1

Príchody a odchody vlakov od 11.12.2022 do 9.12.2023

Dátum: 19. 12. 2022

Príchody a odchody vlakov od 11.12.2022 do 9.12.2023

OZS v Heľpe - MUDr. Pôbiš

Dátum: 3. 10. 2023

OZS v Heľpe, detská ambulancia MUDr. Pôbiš oznamuje svojim pacientom, že 4.10. 2023 nebude ordinovať. Súrne prípady ošetrí MUDr. Richter v Brezne.

zber papiera od domu

Dátum: 3. 10. 2023

Obecný úrad v Heľpe oznamuje, že zber papier z modrých vriec od domu sa uskutoční v piatok 6. 10. 2023. Zbierajú sa noviny, časopisy, zošity, reklamné letáky, plagáty, papierové a kartónové obaly, kancelársky a skartovaný papier. Vrece je potrebné vyložiť ráno pred dom.

OZS MUDr. Gerbery

Dátum: 3. 10. 2023

OZS v Heľpe, MUDr. Gerbery oznamuje svojim pacientom, že dňa 4.10.2023 nebude ordinovať.

Výkup papiera

Dátum: 3. 10. 2023

Obecný úrad v Heľpe oznamuje občanom, že výkup papiera a oleja sa uskutoční 5.10.2023 na stanovištiach: 9.00 -10.15 hod. križovatka ulíc Čaneckého a Krížna, 10.30 -11.45 hod. - námestie obce; 12.00 - 13.15 hod. - Coop Jednota - vyšný koniec; 13.30 - 14.45 hod. - autobusová zastávka smer Brezno,

Voľné pracovné miesto

Dátum: 26. 9. 2023

Centrum pre deti a rodiny Polomka príjme do zamestnania na pracovnú pozíciu profesionálneho náhradného rodiča

Obecné zastupiteľstvo 21.09.2023 - zrušené

Dátum: 21. 9. 2023

Obecný úrad v Heľpe oznamuje občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dňa 21.09.2023 neuskutoční. Náhradný termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase.

Výmena vodičských preukazov

Dátum: 30. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov na výmenu vodičského preukazu. Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 30. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Brezno od 31.08.2023, od 07:00 hod.

Rodičovské združenie v Materskej škole v Heľpe

Dátum: 28. 8. 2023

Rodičovské združenie v Materskej škole v Heľpe 30.08.2023

Pošta Heľpa - zmena otváracích hodín

Dátum: 11. 8. 2023

Pošta Heľpa oznamuje občanom, že od 14. augusta 2023 do odvolania bude poskytovať služby nasledovne:

Štatistický úrad SR

Výberové zisťovanie pracovných síl

Dátum: 16. 6. 2023

- štatistické zisťovanie v roku 2023

Informácie pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu

Dátum: 16. 8. 2023

Informácie pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej od 1. 9. 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, základnú školu alebo strednú školu s priloženou Žiadosťou o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /návratka/

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 8. 2023

Voľné pracovné miesto na kumulovanú pracovnú pozíciu: pomocná sila/upratovačka v Školskej jedálni a ZUŠ s nástupom 1. 9. 2023

Zber papiera priamo z domácnosti

Dátum: 9. 8. 2023

V obci zavádzame po vrecovom zbere plastov aj vrecový zber papiera. To znamená, že prechádzame na takzvanú nulovú donáškovú vzdialenosť. Nový systém sa zaviedol aj s cieľom priniesť vyšší komfort občanom a zvýšiť mieru triedenia odpadov.

Výkup papiera a oleja

Dátum: 17. 3. 2023

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartón, jedlé oleje a tuky z domácností

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dátum: 13. 3. 2023

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Brezno

Dátum: 7. 3. 2023

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Brezno

Podporené projekty v rámci II. kola výzvy

Dátum: 21. 10. 2022

Poskytnutý finančný príspevok na malé projekty v rámci rozpočtu obce 2022 - 2.kolo

Pozemkový a lesný odbor

Dátum: 24. 4. 2023

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o
poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje zákon.

Zber plastov priamo z domácnosti

Dátum: 11. 4. 2023

Obecný úrad v Heľpe oznamuje občanom, že zber plastov priamo z domácností sa uskutoční podľa uvedeného harmonogramu.

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dátum: 28. 3. 2023

- oznam Školskej jedálne Heľpa. O dotáciu možno požiadať do 15.4.2023 s účinnosťou od 1.5.2023.

Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Heľpa

Dátum: 28. 2. 2023

Obec Heľpa v súlade s § 18a odst.2zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Heľpe č. 105/2023 zo dňa 23.2.2023, vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Heľpa

Ponuka knihy Horehronské dni spevu a tanca - 55 rokov

Dátum: 29. 6. 2022

Publikáciu je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Heľpe.
Cena knihy - 30,oo Eur.

Verejný rozhlas

Dátum: 13. 6. 2022

Miestne oznamy sú zverejňované na webovej stránke obce Heľpa v sekcii Miestny rozhlas, kde si ich môžete vypočuť.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Heľpe

Dátum: 2. 5. 2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Heľpe

Policajný zbor upozorňuje na podvody na senioroch

Dátum: 24. 2. 2023

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich vylákať alebo okradnúť o celoživotné úspory.

Nové knihy

Obecná knižnica obohatená o nové knižné tituly vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Dátum: 2. 11. 2022

Obec Heľpa bola úspešná a získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 1200 € na zakúpenie nových knižných titulov do Obecnej knižnice v Heľpe. Knižnica vďaka podpore získala 121 nových knižných titulov, z ktorých sa môžu tešiť čitatelia všetkých vekových kategórií.

Digitálni seniori - školenie u nás v Heľpe

Dátum: 8. 9. 2022

Pre seniorov nad 65 rokov sme zabezpečili realizáciu školenia na používanie informačných a komunikačných technológií s možnosťou získania tabletu určeného špeciálne pre seniorov priamo u nás v Heľpe.
Informácie: Mgr. Mária Kemková, Obecný úrad v Heľpe, 0905310490

Uvedenie knihy do života

Publikácia - 55 rokov Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe

Dátum: 30. 8. 2022

Po takmer dvoch rokoch prípravy, Stredoslovenské osvetové stredisko a Obec Heľpa vydali knihu HDSaT – 55 rokov. Na viac ako 250 strán publikácia mapuje vznik, vývoj, dramaturgiu, sprievodné podujatia a súčasnosť festivalu.
Publikácia bola vydaná vďaka podpore z Fondu na podporu umenia.

Diecézna zbierka na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

Dátum: 26. 2. 2022

- informácie

Oprava miestnych komunikácií

Dátum: 1. 10. 2021

- zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum: 30. 3. 2021

- Náučný chodník chotárom obce Heľpa

Elektronická komunikácia

Dátum: 8. 10. 2020

aktívne e-mailové adresy

Pomoc Ukrajine

Dátum: 2. 3. 2022

- informácie

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby v r. 2022 /ZŠ a MŠ/

Dátum: 29. 12. 2021

Vyplnené doklady Čestné prehlásenia, prípadne formuláre s posúdeným príjmom potvrdené ÚPSVaR, doručiť na OcÚ v Heľpe od 3. januára do 7. januára 2022

Vešiak pomoci - v priestore autobusovej zastávky na Hlavnej ulici

Dátum: 30. 11. 2021

MS SČK v Heľpe dáva do pozornosti občanom, že v priestoroch autobusovej zastávky na hlavnej ceste v Heľpe, v smere na Brezno, bol nainštalovaný Vešiak pomoci

Obecná knižnica v Heľpe

Dátum: 13. 5. 2020

- každá streda: 13.00 hod. - 17.00 hod.

OČKO OPTIK

Dátum: 17. 6. 2016

-staráme sa o Váš zrak

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti

Dátum: 28. 12. 2020

- informácie o kompostovaní a čestné vyhlásenie

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Multifunkčné ihrisko

Dátum: 25. 5. 2018

Oznamujeme záujemcom o športové vyžitie, že Multifunkčné ihrisko pri Materskej škole v Heľpe, je pre verejnosť prístupné podľa platného prevádzkového poriadku. Kľúče od MFI sú k dispozícii u pani Heleny Ďuricovej – zamestnankyne obce Heľpa.
Prevádzkový poriadok http://www.helpa.sk/samosprava-obce/smernice/ je záväzný pre všetkých záujemcov.

Denný stacionár v Heľpe

Dátum: 21. 11. 2015

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o sociálnu službu v dennom stacionári, že sa môžu prísť informovať o podmienkach poskytovania týchto služieb na Obecný úrad v Heľpe.

Aktuality

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Územné plány

uzemneplany.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:171
TÝŽDEŇ:419
CELKOM:1470259

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
1
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.