A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Stránka

Zber odpadu

 

Plán zberu NKO - kukanádob na rok 2021

5. november           3. december

19. november         17. december

                               31. december

Odvoz odpadu

 

Prevádzkové hodiny na Zbernom dvore

     Oznamujeme občanom, že Zberný dvor je otvorený pondelok až piatok po telefonickom dohovore na te. čísle 048/6700944 - p. Turčinová.

___________________________________________________________________________________

Novy spôsob zberu odpadu

     Obecný úrad v Heľpe upozorňuje občanov, že nastala zmena v zbere triedeného odpadu. V obci už boli rozmiestnené kontajnery na triedený odpad, ktoré sa budú pravidelne odvážať a tým sa nahradí odvážanie vriec spred rodinných domov s vytriedeným odpadom.

     Kontajnery sú umiestnené pri prevádzke COOP Jednota – na ulici Burkovanej, COOP Jednota na Vyšnom konci, na autobusovej zástavke na ulici Partizánskej, pri základnej škole, pri materskej škole, na ulici Jánošíkovej - pri športovom štadióne, na Plickovej ulici, na ulici Furtačka pri bujačiarni, na ulici Krížnej pri Melkovom dome a pri zdravotnom stredisku.

    Na triedený odpad sa búdu používať žlté, zelené a modré kontajnery.

Žlté kontajnery sú určené na sklo. Sklo je potrebné zbaviť nečistôt. Medzi sklo nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, žiarivky, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše a pod.

Zelené kontajnery sú určené na PET fľaše.  Plasty sa do kontajnerov vhadzujú opláchnuté od hrubých nečistôt.

Modré kontajnery sú určené na zber papiera, lepenky, novín a časopisov. Silne znečistený alebo mastný papier sa nesmie dávať do separovaného zberu, pretože nie je vhodný na recykláciu.

Na zbernom dvore sú umiestnené aj kontajnery na žiarovky.

     Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude zbierať na zbernom dvore v priebehu celého roka. Patria sem autobatérie, monočlánky, akumulátory, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Ostatné zložky odpadu, ktoré nepatria do triedeného odpadu sa zbierajú do kukanádob.

     Okrem bežných druhov odpadov môže občan našej obce na zberný dvor doniesť aj objemný odpad (napr. nábytok,  dvere, okna), či drobný stavebný odpad.

     O presných prevádzkových podmienkach zberného dvora budeme informovať v miestnom rozhlase a na internetovej stránke.

     Na biologický rozložiteľný odpad z domácností sú určené kompostéry.

     Pri zbere triedeného odpadu sa zistilo, že občania sú nezodpovední a hádžu do kontajnerov aj iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Z tohto dôvodu budú kontajnery monitorované kamerovým systémom.

     Veríme, že občania budú dodržiavať spôsob triedenia odpadu a budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.