Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

 • písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľnou a výpravňou písomností obce,
 • odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starost

Obecný úrad

 • Adresa: Obecný úrad, Farská 588/2, 976 68  Heľpa
 • tel.: 048/6186150
 • IČO: 00313424
 • DIČ: 2021223083
 • Bankové spojenie:
  • Prima banka Slovensko, a.s.
  • pobočka Brezno
  • IBAN: SK09 5600 0000 0020 0212 6001
  • BIC kód: KOMASK2X
 • e-mail: helpa@helpa.sk

Úradné hodiny

 • Pondelok: 7.30 hod. - 11.30 hod. / 12.00 hod. - 15.30 hod.
 • Utorok: 7.30 hod. - 11.30 hod. / 12.00 hod. - 15.30 hod.
 • Streda: 7.30 hod. - 11.30 hod. / 12.00 hod. - 17.00 hod.
 • Štvrtok: Nestránkový deň
 • Piatok: 7.30 hod. - 11.30 hod. / 12.00 hod. - 14.00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11.30 hod. – 12.00 hod.

Nestránkové hodiny: Štvrtok: 7.30 hod. - 15.30 hod.

označenie obecného úradubudova obecného úradu

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024