Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Podmienky pre poskytnutie sociálnych služieb v DS

Podmienky pre  poskytnutie sociálnych služieb v dennom stacionári: 

1.Požiadať obec o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár

tlačivá:

-  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

-  „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“,  

ktoré vyplnené predložíte na obci v mieste trvalého bydliska. Vyzdvihnúť si ho môžete  na obecnom úrade, na webovej stránke Denného stacionára www.helpa.sk alebo priamo v dennom stacionári v Heľpe.

2.požiadať  o poskytnutie sociálnej služby  v dennom stacionári  na Školskej ulici 592/5 v Heľpe

– tlačivo

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári, vyplnené zašlete / predložíte v dennom stacionári v Heľpe,

– k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby priložíte:

a) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu vydanú príslušnou obcou,

b) vyplnené tlačivo s overeným podpisom Vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, ktorý nájdete na uvedenej webovej stránke www.helpa.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť u nás osobne,

c) potvrdenie o príjme - aktuálna kópia  dokladu o poberaní starobného, invalidného  dôchodku, t.j. s platnosťou mesiac pred uzatvorením zmluvy  s denným stacionárom.

3. Zaplatenie úhrady podľa cenníka za službu v DS  Heľpa.

Tlačivá:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 24.6.2024 do 28.6.2024