Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Charakteristika DS - poskytované služby

Cieľová skupina:

Občania, ktorí sú odkázaní na  
pomoc inej  fyzickej osoby

Denný stacionár

Sociálna služba poskytovaná v zmysle

§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znp.

Poskytovateľ:

Obec Heľpa, 588/2, 976 68 Heľpa

,,Buď prejavom láskavosti, maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“

Matka Tereza

Od 1. januára 2019 Obec Heľpa prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb – Denný stacionár.

Denný stacionár  patrí medzi sociálne služby určené na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Ide o ambulantnú formu poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby len na určitý čas počas dňa, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7:30 hod.- 16:00 hod.

Kapacita zariadenia je 18 klientov.

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024