Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

SODB 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 upravuje zákon č. 263/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dipĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

V roku 2011 bude možné po prvý raz v histórii využiť nielen klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Záujemcovia o elektronické sčítanie musia však rátať s kratším časom na vyplnenie sčítacích formulárov. Podľa nariadenia o čase sčítania, ktoré schválila vláda, údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia dodatočne sčítací komisári a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Vláda Slovenskej republiky akceptovala v plnom rozsahu návrh štatistického úradu, aby čas sčítania bol primeraný na doručenie sčítacích tlačív obyvateľom a na zber a kontrolu sčítacích tlačív po ich vyplnení. Čas sčítania priamo nadväzuje na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z piatku 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje a informácie aktuálne k tomuto dátumu sa budú zaznamenávať do sčítacích formulárov. Určenie rozhodujúceho okamihu sčítania na deň pred dňom pracovného voľna bolo ovplyvnené skutočnosťou, že v tomto čase sa najviac obyvateľov zdržiava v mieste trvalého pobytu alebo v mieste obvyklého bydliska. Sčítanie vykonajú sčítací komisári.

zdroj informácií: Štatistický úrad Slovenskej republiky

O Z N A M

Rozhodnutím starostu obce Heľpa č. 4/2011, zo dňa 15.3.2011 bola zriadená obecná komisia pre sčítanie, ktorej členmi sú:

Predseda: Anna Babeľová

Členovia: Mariana Latináková, Ivana Krušinská

Členovia obecnej komisie plnia aj funkciu gestorov sčítania v obci.

V obci bolo na sčítanie vytvorených 9 sčítacích obvodov.


V obci Heľpa bolo menovaných 9 sčítacích komisárov:

Obvod: 603095 - PhDr. Vladimír Babeľa, Heľpa, Tichá 57/6

časť Hlavnej, Furmanská, časť Plickovej, Alexyho, Krátka, časť Studničnej, Hronská, Tichá, časť Burkovanej, Mládežnícka

Obvod: 603102 - Mgr. Iveta Hyriaková, Heľpa, Farská 558/22

časť ulice Partizánskej, časť Cintorínskej

Obvod: 603104 - Mariana Latináková, Heľpa, Hlavná 158/81

časť ulice Furtačky, časť Partizánskej, Farská, Cintorínska, Za školou

Obvod: 603146 - Bc. Mária Kemková, Heľpa, Hronská 100/10

časť ulice Hlavnej, Mlynská, časť Potočnej, časť Furtačky

Obvod: 603147 - Iveta Pribylinová, Heľpa, Burkovaná 348/32

časť ulice Hlavnej, časť Furtačky, Rovná, časť Krížnej, Sama Chalúpku, Záhradná, časť Potočnej,

Obvod: 603148 - Anna Krušinská, Heľpa, Čaneckého 757/36

časť Potočnej, časť Krížnej, časť Partizánskej, časť Burkovanej, časť Čaneckého, Štúrova, Strmá, časť Furtačky, Poľná

Obvod: 603151 - Mgr. Rastislav Riapoš, Heľpa, Jánošíkova 682/7

Školská, časť Burkovanej, časť Čaneckého, Hviezdoslavova, Jánošíkova, časť Hurbanovej, časť Studničnej, Pri štadióne,

Obvod: 603152 - Anna Rúfusová, Heľpa, Partizánska 536/70

časť Krížnej, časť Hurbanovej, časť Čaneckého, časť Pod Pustinou

Obvod: 603153 - Bc. Zuzana Riapošová, Heľpa, Hronská 94/22

časť Pod Pustinou, časť Čaneckého, Murgašova, časť Krížnej, Mierová, časť Plickovej

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 27.5.2024 do 31.5.2024