A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Kontakty

 

Obec Heľpa

Prvá písomná zmienka v roku 1549

Nadmorská výška: 660 m.n.m.

Celková výmera: 4170 ha

GPS súradnice: 48.8606744, 19.9693394

 

Starosta obce:         Peter Hyriak
Počet obyvateľov:    2606


Adresa:                    Obec Heľpa        
                                Farská 588/2
                                976 68 Heľpa
email:                      helpa@helpa.sk,

                               podatelna@helpa.sk

webové sídlo:         www.helpa.sk

tel.:                          048/6186150

                                0911318459

                                0905651122 - starosta obce

                                0905310490 - Mgr. Mária Kemková

 

IČO:                         00313424

DIČ:                         2021223083
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Č.ú.:                        2002126001/5600

IBAN:                      SK09 5600 0000 0020 0212 6001

BIC:                         KOMASK2X

               

telefónny kontakt do školskej jedálne: 048/6700947

emailové adresy:

obec:                      helpa@helpa.sk
starosta:                starosta@helpa.sk, peter.hyriak@helpa.sk
podateľňa:              podatelna@helpa.sk
napĺňanie webového sídla: webmaster@helpa.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok:     7.30 – 15.30
Streda:     7.30 – 17.00
Štvrtok:    7.30 – 15.30
Piatok:     7.30 – 12.00 - obedňajšia prestávka 12.00 hod. - 12.30 hod.

Obedňajšia prestávka: 11.30 hod. – 12.00 hod.

Sídlo spoločných úradov:

Spoločný úrad – opatrovateľská služba – obce Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Telgárt

Spoločný školský úrad – Základná škola Heľpa, Základná škola Šumiac, Základná škola Telgárt

Stavebný úrad – obce Heľpa, Telgárt, Vaľkovňa

Zamestnanci obecného úradu:

Mgr. Mária Kemková – vedúca odboru kultúry, vzdelávania a športu, projektová manažérka, 

                          masmediálny referent

                          maria.kemkova@helpa.sk, tel.: 048/6700942

    

PhDr. Andrea Ďurčová - zabezpečovanie procesu verejného obstarávania, koordinácia

                         realizácie investičných projektov, správa zmluvných  vzťahov, výrub

                         drevín, personálny referent

                       andrea.durcova@helpa.sk,  tel.: 048/6700946

     
Mgr. Andrea Tkáčiková – vedenie ekonomickej agendy a účtovníctva obce, rozpočet, finančný

                         manažment, správa majetku

                          andrea.tkacikova@helpa.sk, tel.: 048/6700940


Ing. Ľubica Oravkinová – vedenie ekonomickej agendy a účtovníctva Spoločného školského

                          úradu (ZŠ Heľpa, ZŠ Šumiac, ZŠ Telgárt)

                          lubica.oravkinova@helpa.sk,  tel.:048/6700940


Anna Rúfusová – mzdová agenda zamestnancov obce a zamestnancov Spoločného školského

                           úradu, personálna agenda zamestnancov obce,

                            anna.rufusova@helpa.sk, tel.: 048/6700940


Ing. Martina Turčinová – pokladňa obce, podateľna obecného úradu, odpadové hospodárstvo,

                           autoprevádzka služobných vozidiel, stočné, správa ČOV, doprava

                           podatelna@helpa.sk, martina.turcinova@helpa.sk, tel.: 048/6700944


Mariana Latináková – správa daní a poplatkov, správa cintorína a domu smútku,

                            osvedčovanie podpisov a fotokópií

                            mariana.latinakova@helpa.sk, tel.: 048/6700944


Anna Babeľová – matričný úrad, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a fotokópii,

                          spravovanie webového sídla, sekretariát stavebného úradu, rybárske lístky,

                          rozhodnutia o pridelení súp. a orien. čísla, CO,

                          anna.babelova@helpa.sk, tel.: 048/6700945

                     
Mgr. Ivana Jankurová – referentka Spoločného úradu pre opatrovateľskú službu (obce

                         Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá,

                         Vaľkovňa, Telgárt)

                        ivana.jankurova@helpa.sk, tel.: 048/6700945


Ing. Emil Caban – odborný referent Spoločného stavebného úradu (obce Heľpa, Telgárt,

                         Vaľkovňa)

                         emil@caban.sk

                        

                         –  aktivačná činnosť, zabezpečovanie chodu materského centra, 

                         správa detských verejných ihrísk v obci Heľpa, obecná knižnica

                         podatelna@helpa.sk,  tel.: 048/6700944