A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci:
-         svoje identifikačné údaje (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

         pobytu alebo prechodného pobytu, PO – názov alebo obchodné meno, sídlo  alebo

          miesto podnikania a IČO),
-         identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní          

          povinnosť poplatníka,
-         údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, ak 

         požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží aj doklady (cestovný pas,         

        pracovné povolenie, vojenská knižka, potvrdenie od vojenskej správy, potvrdenie iného

       obecného  alebo mestského úradu), ktoré odôvodňujú žiadosť.      

     
  Poplatok sa platí na základe platobného výmeru v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.