Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Miestny poplatok za kom. odpady a drob. stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci:

-   svoje identifikačné údaje (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa  trvalého  pobytu alebo prechodného pobytu, PO – názov alebo obchodné meno, sídlo  alebo miesto podnikania a IČO),

-   identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní  povinnosť poplatníka,

-   údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží aj doklady (cestovný pas, pracovné povolenie, vojenská knižka, potvrdenie od vojenskej správy, potvrdenie iného obecného  alebo mestského úradu), ktoré odôvodňujú žiadosť.            

  1.   Poplatok sa platí na základe platobného výmeru v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce IBAN: SK09 5600 0000 0020 0212 6001  vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,  pobočka Brezno.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
2
5
1

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 15.4.2024 do 19.4.2024