Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z312081BIZ801 zo dňa 23.11.2021  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II, v rámci operačného programu Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 8. REACT - EU

Investičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID - 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva  

Špecifický cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríhe spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta. Poskytnúť opatrovateľskú službu všetkým odkázaným osobám v obci Heľpa a pomoc v nasledovných úkonoch: sebaobslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť, príprava jedla a donáška obeda do domu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, donáška uhlia, dreva, sprievod na lekárskej vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, dohľad na opatrovanou osobou. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby , zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

  • Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu: 179 520,00  Eur
  • Začiatok realizácie aktivít projektu: 12/2021         
  • Ukončenie realizácie aktivít projektu: 11/2023

www.esf.gov.sk,  www.employment.gov.skwww.mpsvr.sk 

Dátum vloženia: 17. 6. 2023 11:25
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2023 14:35
Autor: GC Uživatel

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 27.5.2024 do 31.5.2024