Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: I312041R79201 zo dňa 7.1.2019  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny ako sprostredkovateľským orgánom:

  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
  • Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
  • Špecifický cieľ projektu: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta. Poskytnúť opatrovateľskú službu všetkým odkázaným osobám v obci Heľpa a pomoc v nasledovných úkonoch: sebaobslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť, príprava jedla a donáška obeda do domu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, donáška uhlia, dreva, sprievod na lekárskej vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, dohľad na opatrovanou osobou. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby , zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

  • Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu: 148 200  Eur
  • Začiatok realizácie aktivít projektu: 01/2019         
  • Ukončenie realizácie aktivít projektu: 02/2021

www.employment.gov.skwww.esf.gov.skwww.ia.gov.sk

Dátum vloženia: 16. 6. 2023 11:25
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2023 11:25
Autor: GC Uživatel

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.