A picture

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Informácie

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
15. november 2014

 

     Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov na sobotu 15. novembra 2014.

 

     Obec Heľpa podľa § 16 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že k 10.8.2014 počet obyvateľov obce Heľpa je 2674.

      Obecné zastupiteľstvo v Heľpe podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 5. septembra 2014 č. 343/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Heľpe bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

      Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Anna Babeľovú, Tichá 57/6, 976 68  Heľpa, tel. 048/6186150, 0903648811.

 

     Rozhodnutím starostu obce č. 14/2014, zo dňa 2.októbra 2014, boli v obci Heľpa vytvorené 3 volebné okrsky, ktoré sa budú nachádzať v budove novej Základnej školy Heľpa, Školská 604/17.

Do okrsku č.1 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná

Volebná miestnosť č. 1 v budove Základnej školy v Heľpe.

Do okrsku č. 2 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Cintorínska, Farská, Krížna, Mlynská, Partizánska, Školská, Štúrova, Za školou

Volebná miestnosť č. 2 v budove Základnej školy v Heľpe.

Do okrsku č. 3 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach: Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.C. Hronského, Jánošíkova, Krátka, Mierová, Murgašova, Plickova,  Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná

Volebná miestnosť č. 3 v budove Základnej školy v Heľpe.