A picture

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Informácie

 

O Z N Á M E N I E


     Rozhodnutím   predsedu   Národnej  rady  Slovenskej  republiky  zo dňa 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov na sobotu 9. novembra 2013.


     Na základe oznámenia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji volí celkom 49 poslancov. Bolo vytvorených 13 obvodov.

Územie okresu Brezno zahŕňa Volebný obvod č. 3 Brezno, kde sa bude voliť 5 poslancov.

Sídlom obvodnej volebnej komisie bude Hotelová akadémia, Malinovského 1, 977 01  Brezno.

______________________________________________________________________________________        Rozhodnutím starostu obce boli vytvorené v obci Heľpa 3 volebné okrsky.

Do okrsku č.1 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:
Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná - Volebná miestnosť č. 1 v budove Základnej školy v Heľpe.


Do okrsku č. 2 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:
Cintorínska, Farská, Krížna, Mlynská, Partizánska, Školská, Štúrova, Za školou - Volebná miestnosť č. 2 v budove Základnej školy v Heľpe.


Do okrsku č. 3 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:     Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.C. Hronského, Jánošíkova, Krátka, Mierová, Murgašova, Plickova, Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná - Volebná miestnosť č. 3 v budove Základnej školy v Heľpe.