A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Informácie

 

Voľby do Európskeho parlamentu

 

     Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2013, z 19.12.2013, o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu, kde bol určený deň konania na sobotu 24. mája 2014 v čase od 7.00 hod. do 22. hod.

     Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

_______________________________________________________________________________

     Právo voliť majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt.

     Právo voliť majú aj občania iných členských štátov EÚ, ktorý v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený trvalý pobyt na území SR. Takýto volič bude dopísaný do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 14.4.2014. (bližšie informácie na www.min.sk/?volby-ep)

_______________________________________________________________________________

      Rozhodnutím starostu obce č. 6/2014, zo dňa 2.4.2014 boli v obci Heľpa vytvorené 3 volebné okrsky.

Do okrsku č. 1 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná

Do okrsku č. 2 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Cintorínska, Farská, Krížna, Mlynská, Partizánska, Školská, Štúrova, Za školou

Do okrsku č. 3 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.C. Hronského, Jánošíkova, Krátka, Mierová, Murgašova, Plickova,  Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná

Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy v Heľpe

_______________________________________________________________________________

      Voličom, zapísaným do zoznamu voličov, obec doručí do 4.5.2014 oznámenie o čase a mieste konania volieb. Ak volič nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, ktorý mal uvedený v oznámení, môže požiadať na obecnom úrade o vydanie voličského preukazu. Ten mu umožňuje hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Voličské preukazy sa vydávajú do 21.5.2014.