Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Heľpa

vzn_poplatok_komunalny_odpad_2024.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 111,34 kB
Stiahnuté: 54×

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach na území obce Heľpa

vzn_miestne_dane_2024.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 206,07 kB
Stiahnuté: 63×

Dodatokč.7 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa

Dodatok7 VZN financovanie školstva23.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,56 kB
Stiahnuté: 75×

Dodatok č.8 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa

Dodatok8 VZN financovanie škôl sch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,79 kB
Stiahnuté: 29×

Dodatok č.1 k VZN č.5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Heľpa

Dodatok č.1 VZN dotacie z rozpočtu obce24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,78 kB
Stiahnuté: 37×

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

vzn_referendum.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,59 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č. 2/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Heľpa

VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene – kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,91 kB
Stiahnuté: 89×

VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci

VZN o udržiavaní čistoty .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,05 kB
Stiahnuté: 78×

Rok 2021

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_ 2022_ KO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 116,11 kB
Stiahnuté: 139×

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach

vzn_miestne_dane_2022.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 192,38 kB
Stiahnuté: 135×

VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom centre

VZN_DC Heľpa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Stiahnuté: 199×

Dodatok č.5 k VZN č.7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa

Dodatok k VZN financovanie školstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,49 kB
Stiahnuté: 111×

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku OZ v Heľpe

Dodatok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,01 kB
Stiahnuté: 124×

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa

Dodatok 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,44 kB
Stiahnuté: 122×

Rok 2020

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa

vzn_o_nakladani_s_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_helpa.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 13,01 MB
Stiahnuté: 306×

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_miestne_dane_a_poplatok_2021.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 213,77 kB
Stiahnuté: 183×

Rok 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_miestne_dane_a_poplatok_2020.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 204,5 kB
Stiahnuté: 248×

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

dodatok k VZN stacionár.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,52 kB
Stiahnuté: 220×

Rok 2018

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_miestne_dane_a_poplatok_2018.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 200,86 kB
Stiahnuté: 30,446×

VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa

vzn_o_nakladani_s_odpadmi5.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 2,16 MB
Stiahnuté: 337×

VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

VZN_DS.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Stiahnuté: 353×

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovteľom je obec Heľpa

VZN č. 3 2018 o určení výšky poplatkov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 80,11 kB
Stiahnuté: 341×

VZN č. 2/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM

vzn_iom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,91 MB
Stiahnuté: 468×

Rok 2017

VZN č. 4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN DCOM.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 496×

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa

vzn 2 2017-financovanie škôl.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,91 kB
Stiahnuté: 443×

VZN č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Heľpa

Zrušenie VZN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 233×

Prílohy k VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Priloha k VZN dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153 kB
Stiahnuté: 446×

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_miestne_dane_a_poplatok_2017.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 198,92 kB
Stiahnuté: 398×

VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Heľpa

VZN dotacie z rozpočtu obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Stiahnuté: 449×

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa

dodatok_ k_ prevadzkovemu_ poriadku_ pohrebiska.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,46 kB
Stiahnuté: 508×

Rok 2015

4/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn__o_miestnych__daniach_a_poplatku_za__ko.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 202,47 kB
Stiahnuté: 434×

3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Heľpa o niektorých podmienkach držania psov na území obce

vzn_-_podmienky_drzania_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 552×

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_o_poskytovani_dotacii_z_rpzpoctu_obce.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 78,37 kB
Stiahnuté: 826×

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

vzn_o_umiestnovani_volebnych_plagatov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,21 kB
Stiahnuté: 555×

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014

dodatok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,67 kB
Stiahnuté: 411×

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa

vzn o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce heľpa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 2,17 MB
Stiahnuté: 817×

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn__o_miestnych__daniach_a_poplatku_za__ko.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 194,75 kB
Stiahnuté: 388×

Rok 2014

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn__o_miestnych__daniach_a_poplatku_za__ko.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 156,71 kB
Stiahnuté: 451×

1/2014 VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa

vzn_o_nakladani_s_odpadmi.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 134,89 kB
Stiahnuté: 502×

Rok 2013

2/2013 VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn__o_miestnych__daniach_a_poplatku_za__ko.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 151,33 kB
Stiahnuté: 380×

3/2013 VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území obce Heľpa

vzn_o_sposobe__nahradneho_zasobovania_vodou.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 80,28 kB
Stiahnuté: 398×

Rok 2012

2/2012 VZN o dočasnom užívaní prírodného amfiteátra v Heľpe

vzn2_prirodny_amfiteater.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 20,49 kB
Stiahnuté: 420×

3/2012 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

ziadost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,97 kB
Stiahnuté: 324×

3/2012 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,47 kB
Stiahnuté: 363×

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

zuctovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,04 kB
Stiahnuté: 371×

3/2012 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn3.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 73,6 kB
Stiahnuté: 389×

Rok 2011

4/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_miestne_dane_2012.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 132,25 kB
Stiahnuté: 401×

Rok 2010

2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Heľpa

vzn_prevadzkovy_pohrebiska_2011.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 58,31 kB
Stiahnuté: 390×

1/2010 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_miestne_dane_2011.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 86,17 kB
Stiahnuté: 317×

Rok 2009

5/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_o_miestnych_daniach.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 92,43 kB
Stiahnuté: 284×

3/2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 74,39 kB
Stiahnuté: 346×

Dodatok č. 1 k VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

dodatok_k_vzn_optrovatelska-sluzba.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 8,97 kB
Stiahnuté: 304×

2/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok

vzn_o_jednorazovej_socialnej_pomoci.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 420×

1/2009 Požiarny poriadok obce, Požiarny štatút

poziarny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,1 kB
Stiahnuté: 556×

1/2009 Požiarny poriadok obce, Požiarny štatút

poziarny_statut.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,45 kB
Stiahnuté: 498×

Rok 2008

2/2008 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Heľpa

vzn_ulice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 590×

1/2008 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

vzn_o_vyske_prispevku_skolstvo.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 19,92 kB
Stiahnuté: 316×

Dodatok č. 2 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

dodatok_2_prispevok_skoly.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 13,15 kB
Stiahnuté: 284×

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

dodatok_o_urceni_vysky_prispevku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 11,69 kB
Stiahnuté: 290×

Rok 2007

2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_dane_2008.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 92,22 kB
Stiahnuté: 342×

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_k_vzn_poplatky.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,15 kB
Stiahnuté: 304×

1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Heľpa

prevazdkovy_poriadok_pohrebiska.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 102,08 kB
Stiahnuté: 535×

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa

dodatok_c__1_k_prev__poriadku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 11,59 kB
Stiahnuté: 321×

Rok 2006

1/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

aktuálny rok 2006.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83,5 kB
Stiahnuté: 316×

Rok 2005

3/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

aktuálny rok 2005.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB
Stiahnuté: 313×

2/2005 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Heľpa

vzn.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 316×

1/2005 Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu

rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v heľpe na ochranu verejného záujmu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB
Stiahnuté: 318×

Rok 2004

7/2004 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Heľpa zo dňa 4.12.1994

dodatok č.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 288×

6/2004 Dodatok č. 2/2004 k Štatútu obce Heľpa zo dňa 12.2.1999

dodatok č2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 295×

4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Stiahnuté: 292×

2/2004 Požiarny poriadok

požiarny poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 94,5 kB
Stiahnuté: 337×

Rok 2003

1/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v obci Heľpa

o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v obci heľpa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,2 kB
Stiahnuté: 364×

Rok 2001

4/2001 o odpadoch

o odpadoch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB
Stiahnuté: 408×

2/2001 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy Obce Heľpa

o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy obce heľpa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Stiahnuté: 298×

Rok 2002

5/2002 Zásady hospodárenia s majetkom obce Heľpa

zásady hospodárenia s majetkom obce heľpa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Stiahnuté: 317×

o podmienkach držania psov

o podmienkach držania psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 324×

1/2002 o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov na účely volebnej kampane

o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov na účely volebnej kampane.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB
Stiahnuté: 299×

Rok 1998

2/1998 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Stiahnuté: 338×

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024