A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2018

VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 10x

VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 63x

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovteľom je obec Heľpa Stiahnuté: 47x

VZN č. 2/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 71x

VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 78x

Rok 2017

VZN č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 96x

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 143x

VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Heľpa Stiahnuté: 95x

Prílohy k VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 146x

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa Stiahnuté: 159x

VZN č. 4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 118x

VZN č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 11x

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 192x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 148x

Rok 2016

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 171x

VZN obce Heľpa č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za posktytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 205x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 456x

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 Stiahnuté: 215x

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 358x

2/2015 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 221x

Stránka