A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2018

VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 52x

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovteľom je obec Heľpa Stiahnuté: 36x

VZN č. 2/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 63x

VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 71x

Rok 2017

VZN č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 87x

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 133x

VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Heľpa Stiahnuté: 85x

Prílohy k VZN č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 140x

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Heľpa Stiahnuté: 153x

VZN č. 4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 112x

VZN č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 4x

VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 181x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 144x

Rok 2016

VZN obce Heľpa č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 166x

VZN obce Heľpa č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za posktytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 183x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 443x

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 Stiahnuté: 207x

5/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 345x

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 472x

2/2015 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 214x

Stránka