A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 131x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 108x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 153x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 137x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 138x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 340x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 911x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 598x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 751x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 520x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 448x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 518x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 391x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1324x

Harmonogram Stiahnuté: 365x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 516x

Etický kódex Stiahnuté: 515x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 465x

Zásady vydávania Heľpianskych zvestí a činnosť Redakčnej rady Stiahnuté: 393x

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 492x

Stránka