A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2023

Dodatok č. 2 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 3x

2022

SMERNICA o postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek podľa § 1 ods. 2 – 15 a zákaziek s nízkou hodnotou platná pre obec Heľpa v zmysle novely zákona č. 373/2015 Z.z. platnej od 31.3.2022 Stiahnuté: 29x

Smernica upravujúca systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na spoločenské, kultúrne a športové projekty v rámci rozpočtu obce Stiahnuté: 111x

2021

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 73x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 83x

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 313x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 226x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 531x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 340x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 257x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 702x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 1,127x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 783x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 969x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 688x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 578x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 642x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 524x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1,751x

Harmonogram Stiahnuté: 474x

Stránka