A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 159x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 136x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 245x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 170x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 161x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 403x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 945x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 638x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 803x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 556x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 478x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 540x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 421x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1429x

Harmonogram Stiahnuté: 388x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 565x

Etický kódex Stiahnuté: 566x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 512x

Zásady vydávania Heľpianskych zvestí a činnosť Redakčnej rady Stiahnuté: 424x

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 532x

Stránka