A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 51x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 33x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 34x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 36x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 59x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 190x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 256x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 431x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 632x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 338x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 354x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 426x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 304x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1065x

Harmonogram Stiahnuté: 283x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 397x

Etický kódex Stiahnuté: 401x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 364x

Zásady vydávania Heľpianskych zvestí a činnosť Redakčnej rady Stiahnuté: 302x

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 388x

Stránka