A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 140x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 115x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 194x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 151x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 148x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 367x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 923x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 612x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 769x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 539x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 457x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 524x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 406x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1365x

Harmonogram Stiahnuté: 373x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 531x

Etický kódex Stiahnuté: 543x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 485x

Zásady vydávania Heľpianskych zvestí a činnosť Redakčnej rady Stiahnuté: 409x

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 508x

Stránka