A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2019

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 10x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 84x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 171x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 313x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 557x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 243x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 294x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 365x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 255x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 937x

Harmonogram Stiahnuté: 221x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 317x

Etický kódex Stiahnuté: 329x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 284x

Zásady vydávania Heľpianskych zvestí a činnosť Redakčnej rady Stiahnuté: 249x

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 336x

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Heľpa Stiahnuté: 238x

Rokovací poriadok OZ v Heľpe Stiahnuté: 328x

Smernica pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác .... Stiahnuté: 563x

Stránka

  • 1