A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Smernice

Smernice

2021

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 7x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 5x

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 190x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 159x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 314x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 221x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 183x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 465x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 981x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 680x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 853x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 587x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 506x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 559x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 441x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1508x

Harmonogram Stiahnuté: 407x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 590x

Etický kódex Stiahnuté: 611x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 549x

Stránka