A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. 

 

     Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
 • schvaľuje územný plán obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 •  určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života         a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného             kontrolóra
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
 • zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Heľpe 2022-2026

poslanci

 

 

1. Lucia Maková   STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
Lucia Maková

 

lucia.makova@helpa.sk

     

2. Pavel Zibrík

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
Pavel Zibrík

 

pavel.zibrik@helpa.sk

     
3. Anna Koreňová STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
Anna Koreňová

 

anna.korenova@helpa.sk

     
4. Mgr. Andrea Oravkinová NEKA  
Mgr. Andrea Oravkinová

 

andrea.oravkinova@helpa.sk

  

 

     
5. Jozef Fiľo STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
Jozef Fiľo

 

jozef.filo@helpa.sk

     
6. Jozef Kukuľa NEKA  
Jozef Kukuľa

 

jozef.kukula@helpa.sk

     
7. Rudolf Mešťan - zástupca starostu NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
Rudolf Mešťan

 

rudolf.mestan@helpa.sk

     
8. Zdeno Šťavina REPUBLIKA  
Zdeno Šťavina

 

zdeno.stavina@helpa.sk

     
9. Milan Skladaný STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   
Milan Skladaný

 

milan.skladany@helpa.sk