A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. 

 

     Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
 • schvaľuje územný plán obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 •  určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života         a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného             kontrolóra
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
 • zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Heľpe 2014-2018

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Heľpe 2014-2018

 

1. Vladimír Babeľa, PhDr.  NEKA vladimir.babela@helpa.sk
1. Vladimír Babeľa, PhDr.

Poslanecký obvod podľa ulíc: Furmanská, Hronská, Krátka, Tichá, Mládežnícka, Hlavná v smere od Pohorelej po predajňu COOP Jednota

     
2. Milan Málik NEKA milan.malik@helpa.sk
2. Milan Málik Poslanecký obvod podľa ulíc: Čaneckého, Farská
     
3. Ján Kukuľa NEKA  jan.kukula@helpa.sk
3. Ján Kukuľa Poslanecký obvod podľa ulíc: Pod Pustinou, Krížna, Mierová
     
4. Andrea Oravkinová, Mgr. NEKA - zásupkyňa starostu andrea.oravkinova@helpa.sk
4. Andrea Oravkinová, Mgr.

Poslenecký obvod podľa ulíc:  Záhradná, Štúrova, Strmá, Sama Chalúpku, Furtačka

     
5. Vojtech Kysucký SMER - SD vojtech.kysucky@helpa.sk
5. Vojtech Kysucký

Poslanecký obvod podľa ulíc: Partizánska v smere od Hlavnej cesty po poštu, Potočná, Rovná

     
6. Mikuláš Kukuľa SMER - SD mikulas.kukula@helpa.sk
6. Mikuláš Kukuľa

Poslanecký obvod podľa ulíc:  Jánošíkova, Murgašova, Plickova, Pri štadióne, Studničná, Alexyho, J. C. Hronského

     
7. Iveta Hyriaková, Mgr. NEKA iveta.hyriakova@helpa.sk
7. Iveta Hyriaková, Mgr.

Poslanecký obvod podľa ulíc: Partizánska v smere od pošty po Jarmočisko, Cintorínska

     
8. Milan Oravkin, Ing. SMER - SD milan.oravkin@helpa.sk
8. Milan Oravkin, Ing.

Poslanecký obvod podľa ulíc: Hlavná v smere od predajne COOP Jednota ku železničnej stanici, Mlynská

     
9. Mária Fedorová, Bc. NEKA  maria.fedorova@helpa.sk
9. Mária Fedorová, Bc.

Poslanecký obvod podľa ulíc: Za školou, Školská, Hviezdoslavova, Burkovaná, Hurbanova