A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Návrhy VZN

Rok 2020

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 44x

Návrh VZN č. /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 131x

Rok 2019

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 342x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 4309x

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 3037x

Rok 2018

Návrh VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 375x

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č... o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 381x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 26142x

Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 2061x

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 28427x

Rok 2017

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Heľpa Stiahnuté: 471x

Prílohy k návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Heľpa Stiahnuté: 526x

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 452x

Návrh VZN 1/2017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadeľovateľom je obec Heľpa Stiahnuté: 403x

Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 472x

Rok 2016

Návrh VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 336x

Nárh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území oce Heľpa Stiahnuté: 467x

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 434x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 659x

Rok 2015

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 438x

Stránka