A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Návrhy VZN

Rok 2022

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 31x

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2023 Stiahnuté: 214x

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 Stiahnuté: 220x

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 104x

Návrh VZN O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Stiahnuté: 215x

Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Heľpa Stiahnuté: 146x

Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci Stiahnuté: 159x

Dodatokč.6 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 41x

Dodatokč.7 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 19x

Rok 2021

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 208x

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 Stiahnuté: 313x

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 77x

Dodatokč.5 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 67x

Rok 2020

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 131x

Návrh VZN č. /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 224x

Rok 2019

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 431x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 4,411x

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 3,131x

Rok 2018

Návrh VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 489x

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č... o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 449x

Stránka