A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Komisie pri OZ

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

      Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

      Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Pri obci pracujú nasledovné komisie v zložení:

 

Komisia mandátová a volebná
 
PhDr. Vladimír Babeľa 
Mikuláš Kukuľa
Bc. Mária Fedorová
Heľpa, Tichá 57/6
Heľpa, Murgašova 827/8
Heľpa, Za školou 597/4
   
Komisia návrhová
 
Mgr. Andrea Oravkinová
Ing. Milan Oravkin
Milan Málik
Heľpa, Furtačka 42/40
Heľpa, Poľná 902/8
Heľpa, Čaneckého 769/43
   
Komisia finančná a obecného majetku
 
Bc. Mária Fedorová 
Emília Hyriaková
Mária Sidorová
Anna Bošeľová
Mgr. Andrea Tkáčiková
Heľpa, Za školou 597/4
Heľpa, Mládežnícka 110/5
Heľpa,  Hlavná 36/42
Heľpa, Burkovaná 115/1
Heľpa, Jánošíkova 679/26
   
Komisia mládeže a športu
 

Vojtech Kysucký
Jaroslav Baťko
Mgr. Iveta Fiľová
Jozef Fiľo
Anna Rúfusová
Milan Málik

Heľpa, Krížna 235/56
Heľpa, Krížna 242/62
Heľpa, Hviezdoslavova 651/9
Heľpa, Čaneckého 794//8
Heľpa, Partizánska 536/70
Heľpa, Čaneckého 769/43

   
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry
 
Milan Málik
Mgr. Alena Milanová  
Mgr. Mária Fiľová
Mgr. Zuzana Štúberová
Mgr. Mária Kemková
Heľpa, Čaneckého 769/43
Beňuš 800
Heľpa, Hlavná 72/55
Heľpa, Cintorínska 575/11
Heľpa, Hronská 100/10
   
Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností v podmienkach obce
 
PhDr. Vladimír Babeľa
Rudolf Riapoš
Jozef Bošeľa
Cyril Mešťan
Anna Babeľová
Heľpa, Tichá 57/6
Heľpa,  Hronská 94/22
Heľpa, Potočná 375/26
Heľpa, Partizánska 530/106
Heľpa, Tichá 57/6
   
Komisia  obchodu, služieb a cestovného ruchu a podnikania 
 
Ján Kukuľa
Ing. Helena Melková
Pavel Zibrík
Alena Riapošová
Mgr. Mária Kemková
Heľpa, Mierová 874/16
Heľpa, Hlavná 63/33
Heľpa, Murgašova 837/15
Heľpa, Murgašova 848/25
Heľpa,  Hronská 100/10
   
Komisia sociálna
 
Mgr. Iveta Hyriaková 
Mária Lilková
PhDr. Andrea Ďurčová
Mgr. Adriana Maková
Mariana Latináková
Heľpa, Farská 558/22
Heľpa, Školská 610/12
Heľpa, Mierová 863/3
Heľpa, Hlavná 193/118
Heľpa, Hlavná 158/81
   
Komisia územného plánovania a investičnej výstavby
 
Mikuláš Kukuľa
Ing. Marián Jánošík
Vladimír Kysucký
Michal Bošeľa
Anna Rúfusová
Heľpa, Murgašova 827/8
Heľpa, Hlavná 16/13
Heľpa, Furtačka 849/35
Heľpa, Pri štadióne 917/8
Heľpa, Partizánska 536/70
   
Komisia na ochranu verejného záujmu
 
Mgr. Andrea Oravkinová
Milan Málik
Vojtech Kysucký
Heľpa, Furtačka 421/40
Heľpa, Čaneckého 769/43
Heľpa, Krížna 235/56
   
Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva
 

Ing. Milan Oravkin
Ján Riapoš
Ján Berák
Jana Koreňová
Ing. Martina Turčinová

Heľpa, Poľná 902/8
Heľpa, Murgašova 848/25
Heľpa, Murgašova 836/13
Heľpa, Partizánska 297/1
Heľpa, Mierová 882/24

 

Kontrolórka obce

Ing. Kvetoslava Beráková