A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe

logo

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

                                                          

www.op-kzp.sk

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe

 

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/G471 zo dňa 25.6.2018  realizuje projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe s podporou nenávratného finančného príspevku získaného v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia:

 

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                            4

Investičná priorita:                  4.3

Špecifický cieľ:                                   4.3.1

 

 

Cieľ projektu:


Zámerom projektu je obnova Obecného úradu v Heľpe. Cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy vo vzťahu k energii potrebnej na vykurovanie, vetranie a osvetlenie objektu. Projekt rieši zateplenie obvodových konštrukcií, výmenu otvorových konštrukcií, návrh nového systému vykurovania, rekuperáciu vzduchu a osvetlenie. Predmetom projektu je aj dobudovanie bezbariérového vstupu do budovy, výmena bleskozvodu a odkvapového strešného systému. Po zrealizovaní plánovaných opatrení dôjde k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie. Realizácia projektu priaznivo ovplyvní životnosť stavby, prispeje k ochrane životného prostredia, zhodnotí objekt a prispeje k zatraktívneniu prostredia centrálnej časti obce Heľpa. Bezbariérový stup sprístupní objekt aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu :                  137 596,24  Eur


Nenávratný finančný príspevok maximálne:                                           130 716,43  Eur

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:                                                          09/2018            

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                      06/2019

 

budovatabula