Navigácia

Obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 4. november 2017

Informácie pre politické strany a koalície

     Obec Heľpa v zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrsovej volebnej komisie.

elektronická adresa:

anna.babelova@helpa.sk