Navigácia

Obsah

Voľby do NR SR 2016

 

Rozhodnutím starostu obce Heľpa č. 12/2015 z 4. decembra 2015 boli v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307, z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 5. marca 2016 v obci Heľpa vytvorené 3 volebné okrsky, ktoré sa budú nachádzať v budove Základnej školy v Heľpe, na ulici Školskej 604/17.

Do okrsku č.1 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná

Volebná miestnosť č. 1 v budove Základnej školy v Heľpe.

Do okrsku č. 2 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Cintorínska, Farská, Krížna, Mlynská, Partizánska, Školská, Štúrova, Za školou

Volebná miestnosť č. 2 v budove Základnej školy v Heľpe.

Do okrsku č. 3 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach: Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.C. Hronského, Jánošíkova, Krátka, Mierová, Murgašova, Plickova,  Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná

Volebná miestnosť č. 3 v budove Základnej školy v Heľpe.