Navigácia

Obsah

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky - V rámci projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa" je potrebné doložiť 5 kusov stožiarov Stiahnuté: 337x

Výzva na predloženie ponuky - oprava elektrickej inštalácie jestvujúcich elektrických rozvádzačov a elektrická inštalácia nových priestorov učebne v Základnej škole Stiahnuté: 328x

Oznam k rekonštrukcii elektroinštalácie v ZŠ Heľpa Stiahnuté: 317x

Technická správa k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 555x

Výkresy k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 385x

Výkaz výmer 1 k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 502x

Výkaz výmer 2 k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 389x

Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia strechy Materskej školy v Heľpe Stiahnuté: 339x

Projektová dokumentácia materskej školy Stiahnuté: 420x

Výkaz výmer - strecha materskej školy Stiahnuté: 409x

Výkaz výmer - Modernizácia strechy Materská škola Stiahnuté: 474x

Prepoj na kanalizácii popod potok Krivuľa na ulici Potočná/Krížna v obci Heľpa Stiahnuté: 326x

Nákup jedálenských stolov a stoličiek do ŠJ Stiahnuté: 335x

Výzva - Oprava lokálnych výtlkov a rozkopávok... Stiahnuté: 361x

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa Stiahnuté: 481x

Výzva na predloženie ponuky na zadávanie zákazky na dodanie tovaru vrátane potravín, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 odst. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obst Stiahnuté: 347x

Stránka

  • 1