Navigácia

Obsah

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky - V rámci projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa" je potrebné doložiť 5 kusov stožiarov Stiahnuté: 317x

Výzva na predloženie ponuky - oprava elektrickej inštalácie jestvujúcich elektrických rozvádzačov a elektrická inštalácia nových priestorov učebne v Základnej škole Stiahnuté: 310x

Oznam k rekonštrukcii elektroinštalácie v ZŠ Heľpa Stiahnuté: 301x

Technická správa k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 508x

Výkresy k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 349x

Výkaz výmer 1 k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 470x

Výkaz výmer 2 k výzve - elektroinštalácia v ZŠ Stiahnuté: 369x

Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia strechy Materskej školy v Heľpe Stiahnuté: 323x

Projektová dokumentácia materskej školy Stiahnuté: 381x

Výkaz výmer - strecha materskej školy Stiahnuté: 377x

Výkaz výmer - Modernizácia strechy Materská škola Stiahnuté: 434x

Prepoj na kanalizácii popod potok Krivuľa na ulici Potočná/Krížna v obci Heľpa Stiahnuté: 309x

Nákup jedálenských stolov a stoličiek do ŠJ Stiahnuté: 311x

Výzva - Oprava lokálnych výtlkov a rozkopávok... Stiahnuté: 333x

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa Stiahnuté: 462x

Výzva na predloženie ponuky na zadávanie zákazky na dodanie tovaru vrátane potravín, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 odst. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obst Stiahnuté: 325x

Stránka

  • 1