Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Heľpa na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Obec Heľpa
IČO: 00313424
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

č. účtu:               2002126001/5600 

IBAN:                  SK09 5600 0000 0020 0212 6001

BIC:                    KOMASK2X

Sídlo:
Obec Heľpa
Obecný úrad
Farská 588/2
97668  Heľpa

Tel.: +421 48 6700946
Fax: +421 48 6186150
e-mail: andrea.durcova@helpa.sk
internetová adresa: www.helpa.sk