Navigácia

Obsah

Späť

Pracovná ponuka - Školníčka v Materskej škole v Heľpe

Obec Heľpa  - ponúka voľné pracovné miesto v  Materskej škole v Heľpe  

Pracovná ponuka – Školníčka v MŠ s nástupom od 1. januára 2023

Kvalifikačné predpoklady - stredné odborné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní,  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín a miesto doručenia žiadostí  - do 15. decembra 2022, Obecný úrad, Farská 588/2, 976 68 Heľpa. 

Vyvesené: 1. 12. 2022

Dátum zvesenia: 17. 12. 2022

Zodpovedá: Mgr. Mária Kemková

Späť