Navigácia

Obsah

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________________________________________

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 (20.61 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 (8.2 MB)

Oznámenie fukncií, zamestnaní, činností a majektových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 (7.93 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019