Navigácia

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Heľpe 

(štvrtok o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu)

 

26. január

23. február

20. apríl

25. máj

15. jún

14. september

26. október

23. november

14. december