Navigácia

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Heľpe 

25. február

25. marec

29. apríl

27. máj

17. jún

19. august

23. september

21. október

25. november

9. december

v zasadacej miestnosti Obecného úradu o 18.oo hod.