Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

 

        Uznesením č. 126/2023, zo dňa 20.4.2023 bola za hlavnú kontrolórku obce Heľpa zvolená:

 

Meno a priezvisko:           Ing. Kvetoslava Beráková

Sídlo:                                Heľpa,  Farská 588/2

Tel. kontakt:                      048/6186150

email:                                kontrolor@helpa.sk

Funkčné obdobie:             1.5.2023 - 30.4.2029

Hlavný kontrolór obce

Pracovná náplň kotrolóra obce Stiahnuté: 1,542x

Stránka

  • 1