Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

 

        Uznesením č. 749/2021, zo dňa 18.6.2021 bol za hlavného kontrolóra obce Heľpa zvolený:

 

Meno a priezvisko:           PhDr. Peter Veselý, PhD. MBA

Sídlo:                                Heľpa,  Farská 588/2

Tel. kontakt:                      048/6186150

email:                                kontrolor@helpa.sk

Funkčné obdobie:             1.7.2021 - 30.6.2027

Hlavný kontrolór obce

Pracovná náplň kotrolóra obce Stiahnuté: 1,357x

Stránka

  • 1