Navigácia

Obsah

Stavebné úpravy objektov ZŠ Heľpa

Typ: ostatné
Dňa 1.7.2009 podala obec Heľpa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu "Stavebné úpravy objektov Základnej školy Heľpa".

Žiadosť o NFP bola schválená.

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stav: ukončená realizácia stavebných prác

Začiatok realizácie aktivít projektu: 06/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2011

Cieľ projektu: Skvalitnenie podmienok a zvýšenie úrovne pre realizáciu vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou zariadenia základnej školy. Stavebno - technickými úpravami sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti zariadenia, a tým sa zníži ekonomická náročnosť, ako aj environmentálna záťaž. Cieľom je aj vytvorenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre širokú skupinu užívateľov s ohľadom na rovnosť príležitostí a odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre všetkých užívateľov. Obstaranie vybavenia multimediálnej učebne nákupom IKT.

Celkové oprávnené náklady: 611 205,28 Eur
Celkové neoprávnené náklady: 7 619,66 Eur
Nenávratný finančný príspevok: 573 406,33 Eur


Vytvorené: 25. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2017 09:46
Autor: