Navigácia

Obsah

Rozšírenie kamerového systému obce Heľpa

Typ: ostatné
Rozšírenie kamerového systému obce Heľpa 1-kamerový systém

Rozšírenie kamerového systému v obci Heľpa

 

logo

Rozšírenie kamerového systému v obci Heľpa

Obec Heľpa na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 8.3.2017, podpísanej medzi obcou Heľpa a poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR v zastúpení Okresný úrad Banská Bystrica , zrealizovala projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Heľpa.

Stav projektu:       Projekt je  ukončený

Začiatok realizácie aktivít projektu:    7/2017

Koniec realizácie aktivít projektu:       10/2017

Cieľ projektu:

Realizáciou tohto projektu ako formy situačnej prevencie sa skvalitní komplexná ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce ako aj obecného majetku a majetku fyzických a právnických osôb vykonávajúcich na území obce podnikateľskú činnosť. Kamerový systém v obci sa rozšíri o inštaláciu 10 kamier v 10  vytypovaných lokalitách v obci.

 

Celková poskytnutá dotácia v zmysle zmluvy:    12 500        Eur

Celková cena diela:                                                 12 478,80   Eur

Čerpaná dotácia:                                                        9 983,04  Eur

Spolufinancovanie obce vo výške 20% :                  2 495,76  Eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".


Príloha

Vytvorené: 22. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2018 16:13
Autor: