Navigácia

Obsah

Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa - zmena palivovej základne

Typ: ostatné
Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa - zmena palivovej základne

 

Názov projektu:

Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa

Dňa 4.9.2009 podala obec Heľpa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životné prostredie financovaného z Európskeho fondu, prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov na realizáciu projektu: "Modernizácia kotolňa ZŠ Heľpa, zmena palivovej základne".

Žiadosť o NFP bola schválená.

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Stav: projekt ukončený

Začiatok realizácie aktivít projektu:    07/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 05/2011

Cieľ projektu: rekonštrukcia vykurovacieho systému objektu ZUŠ výmenou kotla na tuhé palivo za kotol na biomasu, eliminácia nepriaznivých vplyvov emisií tuhých znečisťujúcich látok a plynov v ovzduší.

Celkové oprávnené náklady:          179 680,48 Eur
Nenávratný finančný príspevok:    170 696,46 Eur


Vytvorené: 10. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2016 10:53
Autor: