Navigácia

Obsah

Správy

hasična

Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v Heľpe

- druhá dotácia celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
hasičská zbrojnica

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v Heľpe

- realizácia projektu celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
Rozšírenie kamerového systému obce Heľpa 1

Rozšírenie kamerového systému obce Heľpa

-kamerový systém celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor:
osvetlenie

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa

- realizácia verejného osvetlenia celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor:
#

Stavebné úpravy objektov ZŠ Heľpa

Dňa 1.7.2009 podala obec Heľpa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu "Stavebné úpravy objektov Základnej školy Heľpa". celý text

ostatné | 11. 12. 2012 | Autor:
#

Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa - zmena palivovej základne

Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa - zmena palivovej základne celý text

ostatné | 10. 12. 2012 | Autor:

Vybudovanie kamerového systému v obci Heľpa

Dňa 8.8.2011 Obec Heľpa vypísala a zverejnila na stránke výzvu na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác s názvom: „Kamerový systém v obci Heľpa“. celý text

ostatné | 9. 12. 2012 | Autor:
#

Sadovnícke úpravy centrálnej časti obce

Projek zahŕňa stavebné objekty - ul. Školská - so školským vŕškom, na ktorom sa nachádzajú budovy Obecný úrad, ZUŠ, Knižnica, Klub, Obecný úrad - obnova výsadby s odstránením nevhodných rastlín, ZUŠ, knižnica, klub - nová výsadba okrasnej zelene v záhrade a na školskom vŕšku. celý text

ostatné | 8. 12. 2012 | Autor: