Navigácia

Obsah

Zhodnocovanie bioodpadov prostredníctvom domáceho kompostovania

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR bola Obci Heľpa schválená dotácia na akciu: „Zhodnocovanie bioodpadov prostredníctvom domáceho kompostovania“ vo výške 57 915 eur s podmienkou zabezpečenia najmenej 5% z vlastných zdrojov

Obec Heľpa dňa 25.3.2011 vypísala a zverejnila na stránke výzvu na podprahovú zákazku na predmet zákazky: „Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu v obci Heľpa“. Predmetom zadania zákazky je dodávka 470 kusov veľkoobjemových ekologických kontajnerov.
     Procesu verejného obstarávania sa zúčastnila a ponuku predložila 1 firma: EMB Projekt, s.r.o., Gercenova 2/B, Bratislava. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 30.8.2011. Dodávka kontajnerov sa uskutočnila a projekt bol ukončený v 11/2011. V súčasnosti si môžu občania prenajať kontajner na Obecnom úrade v Heľpe.

Skutočná finančná čiastka projektu: 61 476 eur

Nárok na dotáciu: 57 915 eur

Spoluúčast príjemcu dotácie: 3 561 eurVytvorené: 25. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2015 13:41
Autor: