Navigácia

Obsah

Oslobodenie obce

Obec Heľpa si každoročne pripomína oslobodenie našej obce.


     V noci z 30. na 31. januára v roku 1945 oslobodili našu obec ruskí a rumunskí vojaci a vytlačili fašistických okupantov na západ. Hneď po oslobodení stiahla sa z hôr do obce partizánska skupina majora ruskej armády Kvetinského v počte asi 500 mužov a zotrvali v obci najbližšie dva mesiace.
     Štáb bol v dome obchodníka Imricha Melka, kde boli ubytovaní aj velitelia. Ostatní partizáni bývali u bohatších občanov. Po príchode ruskej armády bola v Heľpe zriadená milícia pre poriadkovú službu. Veliteľom bol Juraj Fiľo – Maťuga a sídlo bolo v pasienkovom dome.  Milícia strážila obec 24 hodín, zbierala a zneškodňovala po okolí roztratenú muníciu. V lete bola rozpustená, nakoľko namiesto nich nastúpili četníci s novým názvom – národná bezpečnosť. Nemci na ústupe ničili všetko, vrátane elektrického vedenia, ktoré bolo počas mesiaca február opravované a od 16. marca začala prúd do siete dodávať továreň v Pohorelskej Maši. 8. mája 1945 Nemecko kapitulovalo, čím sa skončila vojna pre Európu a 2. septembra 1945 kapitulovalo na východe bojujúce Japonsko, čím došlo k definitívnemu ukončeniu 2. svetovej vojny. 8. mája 1945, keď sa zvesť o kapitulácii Nemecka rozletela do celého sveta, v Heľpe na námestí bola usporiadaná oslava. Milícia z veže kostola strieľala dávky z guľometu na všetky svetové strany na oslavu ukončenia 2. svetovej vojny a potom sa všetci občania zišli v kostole, aby sa poďakovali Pánu Bohu za ukončenie vojny.
     Tejto vojny sa zúčastnilo 61 štátov a bojovalo v nej 110 miliónov vojakov. Vo vojne zahynulo 30 miliónov ľudí a ďalších 11 miliónov zahynulo v koncentračných táboroch. V každej vojne sa bojuje za záujmy bohatých a na každú vojnu doplácajú chudobní a bezmocní. Každá vojna plodí len bolesť, nenávisť, násilnosti a hlad. Sme radi, že Európa už 69 rokov dokázala žiť v mieri.