Navigácia

Obsah

Vyhlasovanie oznamov

 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb pre trhovisko, príležitostné trhy a ambulantný predaj v obci Heľpa upravuje Trhový poriadok obce Heľpa, ktorý bol schválený všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/1998, v znení neskorších zmien.

 

          V Trhovom poriadku sú uvedené pravidlá prenajímania, výška poplatku, trhové miesta, sortiment a obmedzenia predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pod.

 

             Vyhlasovanie podnikateľských oznamov sa uskutočňuje denne v pracovných dňoch v čase o 8.00 hod. a o 13.00 hod.

 

            Celý trhový poriadok nájdete medzi všeobecne záväznými nariadeniami v roku 1998 a jeho dodatok v roku 2004.