Navigácia

Obsah

Úhrada stočného prevodom na účet

výpočet : množstvo odpadovej vody v m3 x koeficient 0,68 EUR

 

Obecný úrad prosí platiteľov stočného pri platbe z účtu zadať nasledovné údaje:

 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:              2002126001/5600

IBAN:                      SK09 5600 0000 0020 0212 6001

BIC:                         KOMASK2X

 

Doplňujúce údaje:

Do správy pre prijímateľa: stočné, priezvisko, obdobie

variabilný symbol: súpisné číslo

konštantný symbol: 0308.

Faktúru prosíme naskenovať a zaslať na emailovú adresu: martina.turcinova@helpa.sk

Ďakujeme.