Navigácia

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

Osvedčovanie podpisov

           K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.

          Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 2,- €, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

 

 

Osvedčovanie odpisu (fotokópie) listiny

          K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny, jej prefotenú kópiu a doklad totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie.

          Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 2,-  €, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.