Navigácia

Obsah

Stránka

Zber odpadu

 

Plán zberu komunálneho odpadu na rok 2023

 

Odvoz odpadu

Harmonogram zberu (984.52 kB)

 

Prevádzkové hodiny na Zbernom dvore      

PONDELOK        08,00 hod. – 11,00 hod.   12,30 hod. – 15,00 hod.

UTOROK             08,00 hod. – 11,00 hod.   12,30 hod. – 15,00 hod.

STREDA              08,00 hod. – 11,00 hod.   12,30 hod. – 16,30 hod.

ŠTVRTOK           08,00 hod. – 11,00 hod.   12,30 hod. – 15,00 hod.

PIATOK               08,00 hod. – 11,00 hod.

SOBOTA             08,00 hod. – 12,00 hod.   podľa rozpisu služieb na zbernom dvore

NEDEĽA              Zatvorené

telefónné číslo 0910 240 217 - p. Kysucký.

Služby počas soboty (27.5 kB)

___________________________________________________________________________________

Novy spôsob zberu odpadu

     Obecný úrad v Heľpe upozorňuje občanov, že nastala zmena v zbere triedeného odpadu. V obci už boli rozmiestnené kontajnery na triedený odpad, ktoré sa budú pravidelne odvážať a tým sa nahradí odvážanie vriec spred rodinných domov s vytriedeným odpadom.

     Kontajnery sú umiestnené pri prevádzke COOP Jednota – na ulici Burkovanej, COOP Jednota na Vyšnom konci, na autobusovej zástavke na ulici Partizánskej, pri základnej škole, pri materskej škole, na ulici Jánošíkovej - pri športovom štadióne, na Plickovej ulici, na ulici Furtačka pri bujačiarni, na ulici Krížnej pri Melkovom dome a pri zdravotnom stredisku.

    Na triedený odpad sa búdu používať žlté, zelené a modré kontajnery.

Zelené kontajnery sú určené na sklo. Sklo je potrebné zbaviť nečistôt. Medzi sklo nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, žiarivky, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše a pod.

Žlté kontajnery sú určené na PET fľaše.  Plasty sa do kontajnerov vhadzujú opláchnuté od hrubých nečistôt.

Modré kontajnery sú určené na zber papiera, lepenky, novín a časopisov. Silne znečistený alebo mastný papier sa nesmie dávať do separovaného zberu, pretože nie je vhodný na recykláciu.

Na zbernom dvore sú umiestnené aj kontajnery na žiarovky.

     Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude zbierať na zbernom dvore v priebehu celého roka. Patria sem autobatérie, monočlánky, akumulátory, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Ostatné zložky odpadu, ktoré nepatria do triedeného odpadu sa zbierajú do kukanádob.

     Okrem bežných druhov odpadov môže občan našej obce na zberný dvor doniesť aj objemný odpad (napr. nábytok,  dvere, okna), či drobný stavebný odpad.

     O presných prevádzkových podmienkach zberného dvora budeme informovať v miestnom rozhlase a na internetovej stránke.

     Na biologický rozložiteľný odpad z domácností sú určené kompostéry.

     Pri zbere triedeného odpadu sa zistilo, že občania sú nezodpovední a hádžu do kontajnerov aj iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Z tohto dôvodu budú kontajnery monitorované kamerovým systémom.

     Veríme, že občania budú dodržiavať spôsob triedenia odpadu a budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.