Navigácia

Obsah

Vydanie úmrtného listu

 

           K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

           Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

-         2 (3)x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár

-         občiansky preukaz zomrelého

-         údaje o pozostalom po zomrelom

             Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

             Vydanie týchto dokladov je bez poplatku.