Navigácia

Obsah

Prihlasovanie na trvalý pobyt

 

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt

-         rodný list

-         list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt 

–         súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt

 

 Pri prihlasovaní je potrebné podpísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok

                                                              1 ks odhlasovací lístok

                                                              (tlačivá sú vytlačené zo systému)

 

            Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,- € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatoch.