Navigácia

Obsah

  Prihlasovanie na prechodný pobyt

 

 

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt

-         rodný list

-         list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt 

–         súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na

          prechodný pobyt

 

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

 

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte, za ktoré je potrebné uhradiť správny poplatok 5,- €.