Navigácia

Obsah

Charakteristika materskej školy

 

Materská škola je trojtriedna.

Poskytuje deťom celodennú starostlivosť, na žiadosť rodičov i poldennú starostlivosť.

Prevádzka MŠ je v čase od 6. 30 hod do 16. 00 hod.

 

      I. triedu na prízemí navštevujú deti od 2,5 do 4 rokov

Pedagogickí zamestnanci:          Mgr. Mária Baranová - učiteľka                                                                                              Mgr. Miroslava Tkáčiková - triedna učiteľka                                    

     

      II. triedu na poschodí navštevujú deti 4 - 5 ročné

Pedagogickí zamestnanci:       riaditeľka Anna Turčinová  - triedna učiteľka

 

III. triedu na poschodí navštevujú deti 5 - 6 ročné

        Pedagogickí zamestnanci:       Mgr. Alena Bošeľová - triedna učiteľka

                                                        Nikola Batisová  - učiteľka

      

        Nepedagogickí zamestnanci:    Darina Zibríková – upratovačka, kuchárka

                                                         Alena Šulejová  – upratovačka, kuchárka