Navigácia

Obsah

Školy

 

Základná škola v Heľpe 

Riaditeľ školy:           Mgr. Alena MilanováZákladná škola v Heľpe

Adresa:                       Školská 604/17

                                  976 68  Heľpa

Kontakt:                      tel.: 048/6186205

                                  helpazs.edupage.sk

 

 

 

 

Materská škola v Heľpe                                      

 

Riaditeľka školy:      Anna Turčinová       Materská škola v Heľpe

Adresa:                      Hronská 104/15, 

                                 976 68  Heľpa

Kontakt:                     tel.: 048/6186226

                                   materskaskola@helpa.sk

 

 

 

 

Základná umelecká škola v Heľpe

www.zushelpa.sk

Riaditeľ školy:       Mgr. Lucia Rochovská

Základná umelecká škola v Heľpe Adresa:                  Školská 590/3

                             976 68  Heľpa

Kontakt:                 tel.: +421 948 060 213

                           lucia.rochovska@helpa.sk

                    riaditelkazushelpa@gmail.com

Odbory:                      - výtvarný

                                    - hudobný          

                                    - hra na klavír

                                    - hra na akordeón

                                     - hra na husle

                                     - hra na gitare a keyboarde  

                                   - tanečný

                                   - audiovizuálnej a multimediálnej tvorby