Navigácia

Obsah

OZ Horehrončok pri ZUŠ Heľpa

 

OZ Horehrončok pri ZUŠ v Heľpe

Sídlo:               Partizánska 362/36, 976 68  Heľpa

Predseda OZ:    Mgr. Ľubica Latináková

IČO:                  37 894 960

DIČ:                  2021797041

Bank.spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Brezno

Č.ú.:                 2629054013/1100

IBAN:               SK57 1100 0000 0026 2905 4013

BIC:                  TATRSKBX