Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Heľpa

 

Dobrovoľný hasičský zbor Heľpa

Sídlo:              Farská 588/2, 976 68  Heľpa

Predseda OZ:   Marián Martinec

IČO:                 00 177 474 identifikátor org. zložky 4117

Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

Č.ú.:                2071632004/5600

IBAN:              SK3256000000002071632004

BIC:                KOMASK2X

Úspechy našich hasičov

Diplom DHZ Heľpa A Stiahnuté: 418x

Diplom pre DHZ Heľpa B Stiahnuté: 385x

Certifikát pre DHZ Heľpa Stiahnuté: 391x

Zloženie Dobrovoľného hasičského zboru v Heľpe Stiahnuté: 594x

uspechy poziarnikov.pdf Stiahnuté: 429x

Stránka

  • 1