Navigácia

Obsah

Formuláre

Tlačivá z úseku daní a poplatkov

žiadosť o vydanie SHR Stiahnuté: 565x

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR Stiahnuté: 866x

Ohlásenie za miestnu daň za ubytovanie Stiahnuté: 397x

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 612x

Žiadosť o výrub drevín

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 398x

Žiadosť o finančnú pomoc

Žiadosť o finančnú pomoc Stiahnuté: 1,073x

Zápisný lístok do MŠ

Zápisný lístok do MŠ Stiahnuté: 333x

OR PZ Brezno

Plná moc na vydanie občianskeho preukazu Stiahnuté: 1,487x

Stránka