Navigácia

Obsah

Formuláre

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 5/2017 Stiahnuté: 523x

Výzva Obce Heľpa na predkladanie návrhov Stiahnuté: 39x

Smernica upravujúca systém prerozdeľovania fin. prostriedkov Stiahnuté: 25x

Projektový zámer Stiahnuté: 42x

Záverečná správa o realizácii projektu Stiahnuté: 23x

Zúčtovanie fin. prostriedkov Stiahnuté: 32x

Finančný príspevok pre organizácie

Podmienky pre poskytnutie príspevku Stiahnuté: 472x

Žiadosť o poskytnutie príspevku Stiahnuté: 486x

Vyúčtovanie dotácie Stiahnuté: 407x

Tlačivá na stavebný úrad

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 556x

Žiadosť o zmenu pred dokončením stavby Stiahnuté: 435x

Podnet na zmenu v územnom rozhodnutí Stiahnuté: 514x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 527x

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 468x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 431x

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 481x

Povolenie na umiestnenie infor. a rekl. zariadenia Stiahnuté: 436x

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 464x

Zmena v účele užívania stavby Stiahnuté: 458x

Tlačivá z úseku daní a poplatkov

Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 490x

Stránka