Navigácia

Obsah

Denný stacionár Heľpa

 

PROGRAM  AKTIVÍT NA MESIAC  SEPTEMBER  2019

 

PONDELOK         2.9.  Tréning pamäte (sčítanie, odčítanie, násobilka..)

UTOROK             3.9.  Spev s doprovodom ústnej harmoniky

STREDA              4.9.  Cvičenie na udržanie balansu...podľa projekcie z PC

ŠTVRTOK            5.9. „Hypertenzia..ako ju zvládať“ ...čítanie článkov

PIATOK               6.9.  Cvičíme s Jankou....svižne a veselo

PONDELOK         9.9.  „Maľujem si obrázky...“....(kto krajší? Súťaž)

UTOROK             10.9.  „Hádanky“....kto vie, odpovie

STREDA              11.9.  Spoločenské hry....naše obľúbené (trénujú pamäť)

ŠTVRTOK            12.9. „Poradím vám?“.....otázky na soc. pracovníčku

PIATOK               13.9.  Vytiahnuté z archívu......sledovanie starých filmov

PONDELOK         16.9.  Vyšívanie podľa predlohy aj typické ľudové motívy

UTOROK             17.9   Cvičenie s Ankou....naťahovacie cvičenia

STREDA              18.9.  Pozorovanie vtáctva, ktoré sa chystá odletieť...spojené s prechádzkou

ŠTVRTOK            19.9.  „Na ľudovú nôtu“.....spevy

PIATOK               20.9.  „Vtipnejší vyhráva“...vtipné diskusie...

PONDELOK         23.9.  Práca s flipchartom....zachovanie logického myslenia

UTOROK             24.9.  Loptové hry v záhrade (v závislosti od počasia)

STREDA              25.9.  Cvičenie s Ľubkou...kardio                                                                      

ŠTVRTOK           26.9.  „Meno, mesto, zviera, vec“...hádame, rozmýšľame

PIATOK              27.9.   Posedenie s jubilantmi

PONDELOK        30.9.  Zrkadlo podľa predstáv...lepenie, zdobenie