A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

 

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Zber odpadu

 

Prevádzkové hodiny na Zbernom dvore

     Oznamujeme občanom, že Zberný dvor je otvorený nasledovne: t.j. v stredu od 8.00 hod. do 15.30 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod., prípadne podľa potreby v pracovnych dňoch po telefonickom dohovore na Obecnom úrade v Heľpe - na telefónom čísle 048/6700944 - p. Koreňová alebo 0902208644 – p. Krušinský.   

___________________________________________________________________________________

Novy spôsob zberu odpadu

     Obecný úrad v Heľpe upozorňuje občanov, že nastala zmena v zbere triedeného odpadu. V obci už boli rozmiestnené kontajnery na triedený odpad, ktoré sa budú pravidelne odvážať a tým sa nahradí odvážanie vriec spred rodinných domov s vytriedeným odpadom.

     Kontajnery sú umiestnené pri prevádzke COOP Jednota – na ulici Burkovanej, COOP Jednota na Vyšnom konci, na autobusovej zástavke na ulici Partizánskej, pri základnej škole, pri materskej škole, na ulici Jánošíkovej - pri športovom štadióne, na Plickovej ulici, na ulici Furtačka pri bujačiarni, pri tržnici, na ulici Krížnej pri Melkovom dome a pri zdravotnom stredisku.

    Na triedený odpad sa búdu používať žlté, zelené a modré kontajnery.

Žlté kontajnery sú určené na sklo. Sklo je potrebné zbaviť nečistôt. Medzi sklo nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, žiarivky, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše a pod.

Zelené kontajnery sú určené na PET fľaše.  Plasty sa do kontajnerov vhadzujú opláchnuté od hrubých nečistôt.

Modré kontajnery sú určené na zber papiera, lepenky, novín a časopisov. Silne znečistený alebo mastný papier sa nesmie dávať do separovaného zberu, pretože nie je vhodný na recykláciu.

Na ulici Krížnej pri Melkovom dome sú umiestnené aj kontajnery na plechovky a žiarovky.

     Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude zbierať na zbernom dvore v priebehu celého roka a 2x ročne vopred vyhláseným zberom. Patria sem autobatérie, monočlánky, akumulátory, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Ostatné zložky odpadu, ktoré nepatria do triedeného odpadu sa zbierajú do kukanádob.

     Okrem bežných druhov odpadov môže občan našej obce na zberný dvor doniesť aj objemný odpad (napr. nábytok, konáre zo stromov, kríkov, či drobný stavebný odpad).

     O presných prevádzkových podmienkach zberného dvora budeme informovať v miestnom rozhlase a na internetovej stránke.

     Na biologický rozložiteľný odpad (trávu)  sú určené kompostéry.

     Pri zbere triedeného odpadu sa zistilo, že občania sú nezodpovední a hádžu do kontajnerov aj iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Z tohto dôvodu budú kontajnery monitorované kamerovým systémom.

     Veríme, že občania budú dodržiavať spôsob triedenia odpadu a budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.

Stránka

  • 1